Xem tất cả 5 kết quả

Thang đo: 0 - 1999 mg/Kg (mg/l). Độ phân giải: 1 mg/Kg (mg/l). Độ chính xác: ±2% giá trị đo… Giá liên hệ
Thang đo: 0.00 đến 4.00 mS/cm (dS/m) Độ phân giải: 0.01 mS/cm Độ chính xác: ±0.05 mS/cm (0.00 đến 2.00 mS/cm),±0.30 mS/cm (2.00… Giá liên hệ
Thang đo: 0 - 1999 mg/Kg (mg/l). Độ phân giải: 1 mg/Kg (mg/l). Độ chính xác: ±2% giá trị đo… Giá liên hệ
– Khoảng đo pH: 3 – 8 pH – Độ phân giải: 0.2 pH – Thiết bị hoạt động không… Giá liên hệ
Thông Tin Kỹ Thuật – Khoảng đo pH: 3 – 8 pH – Phân giải độ pH: ±0.2 pH –… Giá liên hệ

0868.82.86.81

0934988880