Xem tất cả 4 kết quả

Thông số kỹ thuật: Cat.No: 4535 Tỉ lệ: Nhiệt độ Brix Phạm vi đo lường: Brix: 0,00 đến 25,00% Nhiệt… Giá liên hệ
thông số kỹ thuật sau: Model PAL-1 (Code 3810) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật - Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 53.0%… Giá liên hệ
Phạm vi: Brix 0,0 ~ 55,0% Độ phân giải: Brix 0.1% Độ chính xác: Brix ± 0.2% Chức năng ATC… Giá liên hệ
Model PAL-a (Code 3840) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật - Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 85.0% Brix - Khoảng… Giá liên hệ

0868.82.86.81

0934988880